Сюприм Трейдинг ЕООД - Първа Инвестиционна Банка BIC FINVBGSF IBAN BG44FINV91501016411021